Gümrük Hukuku
Uluslararası Ticaret Hukuku

Uluslararası Ticaret Hukuku

 

Uluslararası Ticaret Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, küreselleşen dünya ile ticari yaşam yelpazesinin giderek genişlemesi neticesinde kaçınılmaz olan uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ve buna ilişkin sözleşmelerin ilgili mevzuatlara uygun şekilde hazırlanması ve takibinin yapılması alanlarında çalışmaktadır.

Tarafların tacir olmasından dolayı konunun her ne kadar sadece özel hukuka tabi bir hukuk dalı olduğu düşünülse de, uluslararası ticaretin Devletin egemenliği altında bulunan gümrük müdürlükleri nezdinde gerçekleşmesi ve buna ilişkin birtakım vergilerin tahakkuk ettirilmesinden dolayı Uluslararası Ticaret Hukuku, kamu hukukunu da iştigal etmektedir. Bu sebeple uluslararası ticaretin alanına giren işlemler de Gümrük ve Vergi Kanununun da detaylıca incelenmesi gerekmektedir.​

İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

 

İcra İflas Hukuku alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz, ilamsız , ilamlı, kambiyo senetlerine özgü haciz, ipotek, rehnin paraya çevrilmesi ve sair hususlarda icra takibinin başlatılmasından neticelendirilmesine kadar süregelen işlemlerin takibini yapmaktadır.. 

Hukuk büromuz alacaklı vekilliği yaptığı gibi taraf olarak borçlu sıfatına haiz olan müvekkillerin aleyhine başlatılmış olan icra takiplerinin durdurulması adına da gerekli itirazları yaparak müvekkillerinin hali hazırdaki ve muhtemel haklarını korumayı hedeflemektedir..

Ticaret Hukuku
Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
Kat Mülkiyeti Hukuku
İş Hukuku

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved