Gümrük Hukuku

SKE LEGAL, uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin ithalat ve ihracat işlemlerinin vergilendirilmesi, gümrük cezalarının ve ek tahakkuk kararlarının iptali aşamalarında müvekkillerine Gümrük Hukuku alanında Gümrük avukatlığı ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Tacirlerin fiyat belirleme politikalarında doğrudan rol oynayan ve sıkça değişen  Gümrük Hukuku mevzuatları uyarınca tahakkuk ettirilen gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi, katma değer vergisi ile anti damping ve ek mali yükümlülüklerin hangisinin uygulanması gerektiği bu noktada ciddi bir önem arz edip, gümrük idarelerince uygulanacak vergi yükümlülüklerinin dış ticaret mevzuatı kapsamında altyapısının olup olmadığı ancak detaylıca yapılacak mevzuat analizi sonucu ortaya çıkacaktır.

Vergi yükümlülüğüne tabi kişilerce yapılan işlemlerde, vergisel açıdan uyuşmazlık çıkması halinde, somut olaya göre 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu da uygulama alanı bulabilmektedir. Gümrük Hukuku mevzuatlarına tabi işlemlerin usule ve yasaya aykırı olarak gerçekleşmesi halinde kimi zaman kaçakçılık suçu da oluşabileceğinden somut olay açısından yapılacak değerlendirme ve analiz önem arz edecektir. Zira mükellef hakkında Gümrük Hukuku mevzuatları gereğince gümrük cezası uygulanmasının yanı sıra ilgili 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kaçakçılık suçundan dolayı cezai müeyyidelerle de karşı karşıya kalacaktır. 

 

İdarelerce tespiti yapılan ithalat ve ihracatların vergisel açından kayba sebebiyet vermesi ve 5607 Sayılı Kanununun 3. Maddesinde sayılan diğer hallerin gerçekleşmesi durumunda kaçakçılık suçu da oluşacağından, takip edilecek hukuki sürecin tespiti detaylıca incelenmeli ve sürecin takibi buna göre yapılmalıdır. Zira bu aşamada, izlenilecek olan avukatlık hizmeti büyük önem arz etmektedir.

Hukuk Büromuz; Gümrük Hukuku alanında çalışan kadrosu ve çözüm ortakları ile müvekkil şirketler aleyhine tahakkuk ettirilen gümrük cezaları ile ek tahakkuk kararlarının iptali sürecinde öncelikli olarak karara sebebiyet veren olgunun hukuki analizini yapmakta; varılacak sonuca göre de itiraz, uzlaşma yahut dava yolunu tercih etmektedir. Fiilin aynı zamanda kaçakçılık suçunu da oluşturması halinde cezai sürecin takibi de tarafımızca yapılmaktadır.

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved