İcra ve İflas Hukuku

SKE LEGAL, İcra müdürlükleri nezdinde başlatılan ve akabinde mahkemelere sirayet eden hukuki uyuşmazlıklarda alacaklı avukatı ve borçlu avukatı olarak hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz taraf olarak borçlu sıfatına haiz olan müvekkilleri haklarında başlatılmış olan icra takiplerinin durdurulması, muhtemel hak kayıplarının önlenmesi adına gerekli itirazları yaparak müvekkillerinin hali hazırdaki ve muhtemel haklarını korumayı hedeflemektedir. Bu bağlamda müvekkillerinin ticari faaliyetlerini sekteye uğratacak herhangi bir riske mahal vermemek adına gerekli tedbirleri müvekkillerine derhal bildirerek önlem alınmasını sağlamaktadır. Hukuk büromuz aynı zamanda mali yönden borca batık olan müvekkillerinin de bulundukları durumdan sağlıklı bir şekilde çıkmaları adına alacaklılarla gerekli görüşmeleri yapmakta ve borçların yapılandırılmasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Hukuk büromuz, tahsil edilemeyen cari hesapların, fatura alacaklarının, karşılıksız çıkan çek, senet yahut emre yazılı senetlerin tahsilatlarının sağlanması adına gerekli icra takiplerini ve işbu icra takiplerinden kaynaklanan davaların takibini de yapmaktadır. Tarafımızca başlatılan icra takipleri dolayısıyla borçlu adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz malvarlığının satış ve tescil aşamaları da tarafımızca takip edilmektedir.

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved