İcra ve İflas Takiplerinin 30.04.2020 Tarihine Kadar Durdurulmasına Dair Karar

22.03.2020

Bugün itibariyle (22.03.2020) Resmi Gazete'de yayınlanan 2279 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; "nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere; yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine" karar verilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200322-2.pdf

Saygılarımılza,

SKE LEGAL

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved