İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

SKE LEGAL, işçi - işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilafların çözüme kovuşturulması aşamalarında hem işçi avukatı hem de işveren avukatı olarak hizmet vermektedir. Hukuk büromuz İş Hukuku mevzuatları çerçevesinde; işveren avukatlığı açısından işçilerle yapılacak olan iş sözleşmelerinin hazırlanması, borç ve yükümlülüklerini ihlal eden işçilere karşı ihtarnamelerin hazırlanması, arabuluculuk görüşmelerine katılımı ve ikame edilen davaların takibi aşamalarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

Hukuk büromuz aynı zamanda işçi avukatı sıfatıyla hizmet vererek; haksız olarak iş akdi sonlandıran işçilerin taraflarına ödenmeyen kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve sair alacak kalemlerinin tahsili aşamalarında arabuluculuk ve dava takibi süreçlerinde hizmet vermekte, aynı zamanda sigortasız olarak çalıştırılan işçilerin çalıştığı dönemin sigortalı sayılması adına  gerekli hukuki süreçleri takip etmektedir. 

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved