Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

SKE LEGAL, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen General Data Protection Regulation (“GDPR”)’a paralel olarak 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve anonimleştirilmesi hususlarını düzenleyen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında müvekkillerine bu alanlara iştigal eden faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Hukuk Büromuz Kişisel Verilerin Korunması Hukuku mevzuatları kapsamında hangi kişisel verilerin işlenilip işlenilemeyeceği, bu verilerin mevzuat kapsamında hangi usul ve şartlar dahilinde işlenmesi gerektiği ile ne şekilde korunup hangi durumlarda silinmesi gerektiği hususlarında müvekkillerini bilgilendirip buna ilişkin gerekli VERBİS kayıtlarını ve değişikliklerini yapmaktadır.

Kanunun hali hazırda yeni bir kanun olması dolasıyla kişisel veriler kurulunca verilmiş olan kararlar da hukuk büromuz tarafından güncel olarak takip edilmekte ve müvekkil şirketlere gerekli bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Bu noktada, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku  çerçevesinde Veri Sorumluları Sicili (VERBİS) kayıt yükümlülüğü bulunan şirketler, Kişisel Verileri Korumu Kurulu tarafından belirtilen tarihe kadar VERBİS’e kaydolmamaları halinde birtakım yüklü miktarlara ulaşabilen mali yaptırımlarla karşılaşabileceklerdir.

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved