09.04.2020 Tarihli Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

09.04.2020

9.04.2020 Tarihli 31094 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğindeki Değişiklikle; korona virüs vakaları  “Acil Hal” kapsamına alınmış, pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri de “İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” kategorisine eklenmiş ve korona virüsünün tedavisinde kullanılacak ilaçlar da SGK’nın ödeme listesine dahil edilmiştir.

1. Pandemi Süresince Pandemi Olgularına Yönelik Tanı ve Tedaviler “Acil Hal” Kapsamına Alınmıştır.

Yapılan değişiklik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Acil Hal” tanımı;

“Acil hal; ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir.”

şeklinde değişmiştir. Böylece pandemi tanı ve tedavileri “Acil Hal” olarak belirtilmiş ve buna yönelik sağlanan sağlık hizmetleri de “Acil Sağlık Hizmeti” olarak tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere; Dünya Sağlık Örgütü 11.04.2020 tarihi itibariyle, Çin'de ortaya çıkan ve pek çok ülkeye yayılan korona virüsünü pandemik bir hastalık olarak ilan edilmişti. Bu bahisle yapılan değişiklik;  korona virüs vakalarını da artık acil hal kapsamına almış ve buna yönelik sağlanan sağlık hizmetlerini de acil sağlık hizmeti olarak değerlendirmiştir.

2. Pandemi Süresinde, Pandemi Olgularının Tanı ve Tedavileri de İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri Kategorisine Eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin “İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri” başlıklı 1.9.3 numaralı maddesinin birinci Fıkrasına  “(k): Pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri” bendi eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna  “ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinde.” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklikle korona virüsüne yönelik tanı ve tedaviler de hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklenmiştir.  Böylece vatandaşlar Kovid-19 nedeniyle özel hastanelere yaptıkları başvurulardan dolayı herhangi bir ücret ödeme zorunluluğunda olmayacaklardır.

3. Pandemi Süresince Hastanelerce Temin Edileceği Bildirilen Pandemi Tedavisine Yönelik İlaçlar SGK'nın Ödeme Listesine Dahil Edilmiştir.

Yapılan değişiklik ile; Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.1.2.B  numaralı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde “Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar” ibaresi eklenmiştir. Böylece korona virüsünün tedavisinde kullanılacak ilaçlar da Sosyal Güvenlik Kurumunun ödeme listesine dahil edilmiştir.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                             

SKE LEGAL

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved