Sokağa Çıkma Yasağı

10.04.2020

1. 31 İlde Sokağa Çıkma Yasağı Verildi.

Korona virüsü önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 09.04.2020 tarihli 89780865-153 Sayılı genelge ile; 10.04.2020 tarihi saat 00:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 00:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.     

Bilindiği üzere yukarıda belirtilen şehirlere giriş-çıkışlarının 15 gün süreyle geçici olarak yasaklanmasına karar verilmişti. 09.04.2020 tarihli genelge ile de ilgili şehirlerde bulunan vatandaşların haftasonu 10.04.2020-12.04.2020 tarihleri atasında sokağa çıkma yasağı verilmiştir.

2. Bazı İşyeri, İşletme ve Kurumlar İstisna Kapsamında Tutulmuştur.

09.04.2020 tarihli genelge ile; bazı işyeri, işletme ve kurumlar sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulmuştur. İlgili işyerleri, işletme ve kurumlar;

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,

b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil)  üretiminin yapıldığı işyerleri,

c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,

d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)

e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,

f)  Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)

g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri şeklinde sıralanmıştır.

3. Genelgede Sayılan Vatandaşlar İstisna Kapsamında Tutulmuştur.

09.04.2020 Tarihli genelge ile; sokağa çıkma yasağına bazı vatandaşlar istisna tutulmuştur. Bu vatandaşlar;

a) Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,

b) TBMM çalışanları,

c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,

d) Acil çağrı merkezler çalışanları,

e) Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,

f) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

g) Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,

i) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

j) PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,

k) Demir-çelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan

l) Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,

m) Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,

n) Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar şeklinde sıralanmıştır.

4. 10.04.2020 Tarihinden Önce Verilen Seyahat İzin Belgeleri Pazartesi Günüden İtibaren Geçerli Olacaktır.

09.04.2020 tarihli genelgede; 10.04.2020 tarihinden önce verilen seyahat izin belgeleri pazartesi günüden itibaren geçerli olacağı belirtilmiştir. Ancak sağlık ve seyahat için verilen seyahat izin belgeleri ile yola çıkmış olanların izinlerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Sadece bu üç durumun dışında kalan seyahat izin belgeleri Pazartesi gününden itibaren geçerli olacaktır.

5. Sokağa Çıkma Yasağına Uymayan Vatandaşlar Adli ve İdari Yaptırımlarla Karşı Karşıya Kalabileceklerdir.

09.04.2020 Tarihli Genelgeye göre; “alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda” şeklinde belirtilerek sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşların adli ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtilmiştir.

Saygılarımızla,                                                                                                                                                          

SKE LEGAL

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved