Uluslararası Ticaret Hukuku

SKE LEGAL, küreselleşen dünya ile ticari yaşam yelpazesinin giderek genişlemesi neticesinde kaçınılmaz olan uluslararası ticarete ilişkin  sözleşmelerin hazırlanması, muhtemel ihtilafların önüne geçilmesi ve ivedi bir şekilde çözüme kavuşturulması adına avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. 

Uluslararası ticarette malın bir ülkeden farklı bir ülkeye teslimi gümrük kapıları nezdinde gerçekleşeceğinden taraflar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, akdedilmesi, tarafların malda oluşabilecek ayıptan dolayı sorumluluğun kimin üzerinde doğacağının belirlenmesi, ile malın teslim şekli ile ödeme şeklinin belirlenmesinde  Gümrük Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku'nun birlikte değerlendirilmesi gerekecektir.

Tarafların tacir olmasından dolayı konunun her ne kadar sadece özel hukuka tabi bir hukuk dalı olduğu düşünülse de, uluslararası ticaretin Devletin egemenliği altında bulunan gümrük müdürlükleri nezdinde gerçekleşmesi ve buna ilişkin birtakım vergilerin tahakkuk ettirilmesinden dolayı Uluslararası Ticaret Hukuku, kamu hukukunu da iştigal etmektedir. Bu sebeple uluslararası ticaretin konusunu oluşturan işlemlerin değerlendirilmesi Gümrük Hukuku ve Vergi Hukuku açısından da yapılmalıdır.

Hukuk büromuz, yerli ve yabancı müvekkillerinin uluslararası platformda akdedeceği sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi aşamalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekle birlikte, taraflar arasındaki ticari sözleşmenin türüne bağlı olarak (FOB, CFR, CIF) ticarete konu eşya üzerindeki ayıp ve zararın giderilmesi açısından da gerekli hukuki incelemeleri yapmaktadır.

0 216 939 2934

Cevizli Mah. Zuhal Cad. Ritim İstanbul A5 - 36 Maltepe / İstanbul.

© 2020 Copyright SKELegal | All Rights Reserved